Urmărește-ne

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Team Fight Tactics”

Blog

REGULAMENTUL CONCURSULUI “Team Fight Tactics”

16-17 august 2019

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR

  1. Concursul se desfasoara in cadrul Bloggers Lan Party eveniment organizat prin intermediul firmei Neamț Calling SRL-D cu sediul in Cugir, judetul Alba, str. Rozelor, nr. 14, ap. 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Alba, sub numarul J1/1235/15.09.2017, cod unic de inregistrare 36398030, cont RO77BTRLRONCRT0359149501 deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin SCHADI LORENA-LUISA in calitate de administrator.

1.2 Concursul se desfasoara in conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”). Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

1.3 Regulamentul Concursului a fost intocmit si va fi facut public, in mod gratuit, oricarui solicitant, conform prevederilor legale in vigoare, pe site-ul bloggerslanparty.ro declară că isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Concursului, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil, pe site.

1.4 Organizatorul declara, ca nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Concursului si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Concursului. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile in vigoare.

1.5 Prevederile din acest Regulament sunt intocmite in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

1.6 Neamț Calling SRL-D, in calitate de Organizator, declara, ca isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe pagina oficiala bloggerslanparty.ro

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1 Acest concurs se desfasoara in cadrul evenimentului Bloggers Lan Party, editia 23, care are loc la Cluj HUB, Cluj- Napoca, în perioada 16-17 august 2019.

2.2 Concursul poate inceta inainte de data mai sus mentionata, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii, din motive independente de vointa acestuia, de a continua prezentul Concurs. Organizatorul va anunta publicul de intreruperea Concursului prin intermediul site-ului bloggerslanparty.ro

SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

3.1 Concursul se desfasoara in intervalul 16-17 august 2019.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 La concurs poate participa orice persoana fizica care indeplineste cumulat urmatoarele conditii:

a) Are varsta de peste 18 ani impliniti;

b) Are domiciliul sau resedinta in Romania sau in afara tarii;

4.2 Nu pot participa la acest concurs, chiar daca indeplinesc prevederile art.4.1. de mai sus, angajatii evenimentului Bloggers Lan Party sau persoanele care au regim de partener al acestora.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1 Sa se inscrie la evenimentul Bloggers Lan Party, editia 23, de la Cluj Hub, Cluj- Napoca, din perioada 16-17 august 2019.

5.2 Să se regăsească pe lista celor 250 de persoane cu acces la evenimentul Bloggers Lan Party, ediția 23, de la Cluj Hub, Cluj-Napoca.

5.3 Sa se inscrie la turneul de TFT prezentându-se oricând în intervalele orare 18:00 – 23:59 (vineri, 16 august 2019) și 10:00 – 12:00 (sâmbătă, 17 august 2019) la evenimentul Bloggers Lan Party, ediția 23.

5.4 Durata concursului: sâmbătă, 17 august 2019, orele 12:00 – 21:00.

5.5 Locuri disponibile: 64 

5.6 Regulament turneu Team Fight Tactics: 

Teamfight Tactics este un joc de PC pentru 8 jucători dezvoltat gratuit de compania Riot Games. Fiecare jucător începe cu 100 de puncte și recrutează campioni puternici, îi desfășoară pe tabla de joc, iar aceștia se luptă automat între ei pentru a câștiga bătălia. De fiecare dată când unul dintre jucători rămâne cu 0 (zero) puncte, acesta iese din joc. Turneul Team Fight Tactics se joacă după regulamentul oficial disponibil în jocul de PC, este declarat câștigător ultimul jucător care mai are puncte disponibile la finalul partidei. 

Turneul pune la dispoziție 64 de locuri pentru jucători, împărțiți în 8 semifinale de 8 jucători fiecare. Tabloul de concurs se stabilește la fața locului, prin tragere la sorți.

Fiecare semifinală este formată dintr-o singură rundă de 8 jucători. Finala este formată dintr-o singură rundă de 8 jucători (câștigătorii celor 8 semifinale).

Este declarat câștigătorul finalei ultimul jucător care mai are puncte disponibile la finalul partidei.

5.7 Castigatorul finalei de Team Fights Tactics, va intra in posesia premiului prin virament bancar, in contul pus la dispozitie de acesta in termen de 3 zile lucratoare de la desemnarea acestuia.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1 Premiul este destinat castigatorului turneului de Team Fight Tactics.

6.2 Premiul consta in suma de 500 de euro, calculata in lei la data desfasurarii turneului si va fi impozitat cu 10% conform legislatiei in vigoare.

Valoarea totala a premiilor este de 500 de euro. 

6.3 Predarea premiului se va face in baza unui act de identitate si a unui proces verbal valabil incheiat intre Castigator si Organizator.

6.4 Castigatorul premiului este de acord ca Bloggers Lan Party sa publice numele si adresa (numele orasului) in comunicarile cu privire la Concurs si sa foloseasca aceste date in scopuri de marketing/publicitare, inclusiv la producerea unor inregistrari audio-video avand ca obiect inmanarea Premiului sau folosirea Premiului, pe care Bloggers Lan Party sa le poata folosi in intregime sau partial, in scopuri publicitare, Castigatorul urmand a declara ca nu va avea nicio pretentie de niciun fel cu privire la folosirea datelor personale mentionate ulterior de catre Bloggers Lan Party in scopuri de marketing/publicitare, astfel cum este precizat mai sus si ca acest acord este opozabil mostenitorilor si succesorilor sai.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

7.1 Concursul se desfasoara in conformitate cu prevederile Titlului IV, Capitolul VIII (“Venituri din premii si jocuri de noroc”) din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare).

7.2 Impozitul pe venitul din acordarea Premiului va fi calculat si platit de catre Neamt Calling SRL-D conform prevederilor din Codul Fiscal.

7.3 Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, cu exceptia impozitului pe veniturile din premii (mentionat mai sus), in legatura cu Premiul urmare a participarii la Concurs, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 8. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI

8.1. Concursul va putea fi intrerupt / incetat inainte de termen doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de imposibilitatea de a o continua din motive independente de vointa sa. In situatia aparitiei vreunuia din aceste cazuri, Bloggers Lan Party va anunta participantii pe site-ul bloggerslanparty.ro  in cel mai scurt timp posibil de noile circumstante.

8.2. Situatiilor avute in vedere la pct. 8.1 le sunt asimilate si hotarari ale instantelor judecatoresti precum si acte ale autoritatilor publice competente, cu impact asupra Concursului.

8.3 In situatiile avute in vedere la pct. 8.1 si pct. 8.2, Organizatorul declara, ca nu mai are nicio obligatie catre participanti cu privire la returnarea unei sume banesti cu titlu de despagubire sau alte asemenea.

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului.

9.2 Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: schadi.lorena@gmail.com in termen de maxim 2 saptamani de la data incheierii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul declara, ca nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

9.3 Legea aplicabila este legea romana.

9.4 Eventualele litigii care pot aparea intre Neamt Calling SRL D si participantii la Concurs vor fi solutionate de parti pe cale amiabila.

9.5 In cazul in care solutionarea pe cale amiabila a litigiilor nu va fi posibila, acestea vor fi inaintate instantelor judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului. 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1 Participantii, in calitate de persoane vizate, au, conform Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege;

b) dreptul de acces la date – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

c) dreptul la portabilitate a datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format standard, structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;

d) dreptul la opoziție reprezinta dreptul de a se opune, prelucrarii datelor cu caracter personal; 

e) dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte;

f) dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazurile in care: datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; consimtamantul a fost retras si nu exista alt temei legal pentru prelucrare; si nu exista motive juridice legitime care prevaleaza; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. Stergerea datelor va fi comunicata fiecarui destinatar care a primit datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 

g) dreptul la restricționare a prelucrarii se refera la cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite bancii verificarea corectitudinii datelor; in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restricționarea utilizarii lor.

h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata,. 

i) dreptul de a isi retrage consimtamantul.

10.2 La cererea oricarui participant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la promotie vor trimite Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, la sediul Neamț Calling SRL-D cu sediul in Cugir, judetul Alba, str. Rozelor, nr. 14, ap. 6, datata si semnata. Pentru solicitari legate de prelucrarea datelor personale participantii se pot adresa Responsabilului pentru protectia datelor la adresa de mai sus.

SECTIUNEA 11. DISPOZITII FINALE

11.1 Participantii la Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament al Concursului.

11.2 Orice nerespectare a Regulamentului Concursului conduce la nevalidarea premiului. Prin acceptarea premiului castigat, participantul este de acord ca numele acestuia sa fie facut public si folosit in scopuri publicitare de catre Bloggers Lan Party, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

11.3 Revendicarile nejustificate ale premiului, falsurile si plangerile din partea participantilor, dovedite ca fiind neintemeiate si/sau abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune-interese.

SECTIUNEA 12. RASPUNDEREA

12.1 Organizatorul declară că va acorda premiul persoanei validate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Autentificat intr-un exemplar original și în trei exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat s-a păstrat împreună cu exemplarul original semnat în arhiva biroului notarial și două exemplare duplicat s-au eliberat părții.

Organizator,

Neamț Calling SRL-D
Prin reprezentant,

S.S. SCHADI LORENA-LUISA

  1. ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.1046

anul   2019, luna   august, ziua 14

În faţa mea, TURCU DOINA, notar public, la sediul biroului, s-a prezentat:

SCHADI LORENA-LUISA, cetățean român, domiciliată în Orș. Cugir, Str. Rozelor nr.14, et.1, ap.6, Jud. Alba, identificată cu CI seria AX nr.682963 eliberată de SPCLEP Cugir la data de 17.08.2017 valabilă până la data de 30.08.2024, CNP 2920830013647, în calitate de reprezentant legal al NEAMȚ CALLING SRL-D, persoană juridică română, cu sediul social în Loc. Cugir, Oraș Cugir, Strada ROZELOR, Nr.14, Ap.6, Județ Alba, având nr. de ordine în Registrul Comerțului J1/1235/15.09.2017, Cod Unic de Identificare 36398030, Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC.J1/1235/2017,

care după ce a citit actul, a declarat că i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa, a consimţit la autentificarea prezentului înscris şi a semnat unicul exemplar.

În temeiul art.12 lit.b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariu în sumă de 200,00 lei + 19% TVA cu bon fiscal nr.21/14.08.2019.

NOTAR PUBLIC,

S.S. TURCU DOINA

L.S.

Prezentul duplicat s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, de TURCU DOINA, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

NOTAR PUBLIC

TURCU DOINA

L.S.

Citește mai departe
S-ar putea să-ți placă...
Comentează

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Posibil datorită

 
Hp OMEN
Samsung
Food Panda
PlayStation
LOGITECH
Eurosport
ULTIMATE EARS
TP-LINK
Impact Hub
 

Cele mai citite

SUS